Voorwaarden en Condities

 

Skull Shaver EU LTD (registratienummer 10337651) gevestigd te Frys Yard Bridge Street Godalming GU7 1HP, Verenigd Koninkrijk beheert skullshaver.eu. Wij heten u welkom op onze website (de "Site"). Skull Shaver biedt deze Site als een service aan haar klanten. Gelieve de volgende basisregels door te nemen die uw gebruik van onze Site (de "Overeenkomst") regelen. Let op: uw gebruik van onze Site vormt uw akkoord te volgen en worden gebonden door deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken.

Hoewel u een bepaald deel van deze Site kunt "bookmarken" en daarmee deze Overeenkomst omzeilt, bindt uw gebruik van deze Site u nog steeds aan de voorwaarden. Skull Shaver behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden bij te werken of te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Uw gebruik van de Skullshaver.eu website na dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en dat u eraan gebonden bent. Om deze reden raden wij u aan deze Voorwaarden en Bepalingen na te lezen telkens wanneer u deze website gebruikt.

Gebruiksbeperkingen
Alle inhoud die u ziet en hoort op de skullshaver.eu website, inclusief, bijvoorbeeld, alle pagina kopteksten, afbeeldingen, illustraties, grafieken, audio clips, videoclips, en tekst zijn onderworpen aan handelsmerk, dienstmerk, trade dress, auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties in handen van Skull Shaver EU, LTD, een van haar filialen of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan Skull Shaver EU, LTD. De gehele inhoud van de skullshaver.euweb site is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Amerikaanse auteursrecht wetten, en de coördinatie, ordening en verbetering van de inhoud.

De inhoud van de skullshaver.eu website, en de site in zijn geheel, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze site. U mag downloaden, afdrukken of opslaan geselecteerde delen van de inhoud, op voorwaarde dat u (1) alleen gebruik maken van deze materialen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, (2) niet kopiëren of plaatsen van de inhoud op een netwerk computer of uitzenden van de inhoud in welke media dan ook, en (3) niet wijzigen of veranderen van de inhoud op enigerlei wijze, of verwijderen of wijzigen van een copyright of handelsmerk kennisgeving.

Geen enkel recht, titel of belang in enige inhoud of materiaal wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijke activiteiten. Skull Shaver EU, LTD behoudt zich het volledige eigendomsrecht en de volledige intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle inhoud die u downloadt, reproduceert, afdrukt, herverdeelt of opslaat van deze website.

Skull Shaver is een federaal geregistreerd handelsmerk. Behalve zoals hierboven vermeld, mag u de inhoud niet kopiëren, downloaden, reproduceren, wijzigen, publiceren, opnieuw distribueren, doorgeven, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren of afgeleide werken van de inhoud maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skull Shaver EU, LTD.

Betaling

Om een veilige betaling te verzekeren, maakt SKULL SHAVER gebruik van een beveiligde betalingsdienstaanbieder: INGENICO.

Deze dienst integreert de SSL3.0 beveiligingsstandaard. Vertrouwelijke gegevens worden gecodeerd op de server van INGENICO en worden op geen enkel moment doorgegeven aan de computerserver van SKULL SHAVER; Deze standaard is een internationale veiligheidsstandaard met als doel de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens van de kaarthouder te verzekeren, en dus de bescherming van kredietkaart- en transactiegegevens te verzekeren.

INGENICO verzekert dus het hoogste niveau van gegevensbeveiliging met betrekking tot de betalingsmethode van de klanten. Het betalingsverzoek wordt in real time doorgestuurd naar de beveiligde elektronische betalingsprovider INGENICO, die verschillende controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen.

Bij de validatie van de bestelling moet de klant zijn creditcardnummer opgeven, evenals de vervaldatum en de beveiligingscode ervan.

De gegevens van de kredietkaart worden vervolgens in gecodeerd formaat bewaard door de beveiligde betalingsprovider INGENICO, tijdens de effectieve betaling van de bestelling tot het verstrijken van de periode van het herroepingsrecht van de klant, om deze binnen achttien (18) maanden vanaf de datum van de transactie te kunnen terugbetalen door creditering van zijn rekening. Na deze termijn worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt.

De gegevens met betrekking tot de kredietkaarten die tijdens de bestellingen van de Cliënt worden meegedeeld, worden door INGENICO uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de transactie.

Het totaalbedrag van de bestelling wordt van de rekening van de Cliënt gedebiteerd op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling en na validatie door de veiligheidssystemen (Ingenico).

De factuur van de bestelling van de Cliënt wordt hem per e-mail toegestuurd op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling en is eveneens beschikbaar op zijn klantenrekening. Op verzoek kan de factuur hem ook op papier worden toegestuurd.

Levering

Alle bestellingen die op de site worden geplaatst, worden binnen 1-2 werkdagen verzonden. De gemiddelde levertijd in Europa is 5 tot 7 dagen. Deze periode gaat ervan uit dat de bestelling van maandag tot en met vrijdag voor 10.00 uur is geplaatst, met uitzondering van feestdagen of niet-werkdagen. Het product wordt geleverd op het postadres voor levering dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Als gevolg van het toegenomen ordervolume en de invloed van de locatie, zijn de levertijden langer dan gebruikelijk om uw bestelling uit te voeren. Voor informatieve doeleinden de klanten uit NON EU (De Europese Unie) lidstaten moeten betalen een douane Belasting/tarief op opgelegde goederen / scheerapparaat wanneer vervoerd over internationale grenzen / EU grenzen. De bedoeling van de douanerechten is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

Gebruikers Reacties, Feedback, Briefkaarten en Andere Inzendingen
Alle opmerkingen, feedback, briefkaarten, suggesties, ideeën en andere inzendingen geopenbaard, ingediend of aangeboden aan skullshaver.eu op of door deze Site of anderszins geopenbaard, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site (gezamenlijk, de "Opmerkingen") zijn en blijven eigendom van Skull Shaver EU, LTD. Dergelijke openbaarmaking, indiening of aanbod van enige Comments vormt een overdracht aan Skull Shaver EU, LTD van alle wereldwijde rechten, titels en belangen en zal op geen enkele wijze beperkt worden in haar gebruik, commercieel of anderszins, van enige Comments. Skull Shaver EU, LTD zal dus exclusief eigenaar zijn van al deze rechten, titels en belangen en zal op geen enkele manier beperkt worden in haar gebruik, commercieel of anderszins, van enige Commentaar. Skull Shaver EU, LTD is en zal niet verplicht zijn (1) om enige Comments vertrouwelijk te houden; (2) om enige compensatie te betalen aan de gebruiker voor enige Comments; of (3) om te reageren op enige user Comments. U stemt ermee in dat geen enkele door u op de Site ingediende Commentaar inbreuk zal maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten(s). U stemt er verder mee in dat geen door u op de Site ingediende Opmerkingen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen zijn of bevatten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van alle opmerkingen die u maakt.

Prijsbeleid
Bij skullshaver.eu is onze inzet om gemak, service en beschikbaarheid van producten on-line aan te bieden tegen concurrerende prijzen elke dag, met bepaalde beperkte tijd aanbiedingen van koopwaar tegen promotieprijzen. Terwijl koopwaar on-line aangeboden op skullshaver.eu zal meestal dezelfde prijs hebben als koopwaar aangeboden in onze filiaal Skull Shaver EU LTD winkels, in sommige gevallen, kunnen Skull Shaver winkels andere prijzen of promotionele evenementen hebben op andere tijden.

Kleuren
Wij hebben ons best gedaan om de kleuren van de producten op de skullshaver.eu website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, omdat de kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van uw monitor van elke kleur nauwkeurig zal zijn.

Correctie van fouten en onnauwkeurigheden
De informatie van de skullshaver.eu website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen en bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijving, prijzen en beschikbaarheid. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit voor u kan veroorzaken. Als u niet volledig tevreden bent met uw skullshaver.eu aankoop kunt u deze retourneren met de originele skullshaver.eu verpakkingsbon. Zie ons retourbeleid.

Typografische fouten
In het geval als kullshaver.eu product wordt vermeld tegen een onjuiste prijs als gevolg van typografische fouten of systeemfouten, zal skullshaver.eu het recht hebben om te weigeren of te annuleren alle bestellingen geplaatst voor producten die tegen de onjuiste prijs. Skullshaver.eu heeft het recht dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren ongeacht of de bestelling al dan niet bevestigd werd en uw kredietkaart al dan niet belast werd. Indien uw kredietkaart reeds werd belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal skullshaver.eu een krediet uitgeven aan uw kredietkaartrekening ten belope van de onjuiste prijs.

Beëindiging
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u bij uw toegang tot de site / of het voltooien van de registratie of winkelen proces. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen worden beëindigd door skullshaver.eu zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment voor welke reden dan ook. De bepalingen met betrekking tot Copyrights, Trademark, Disclaimer, Beperking van Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Diversen, zullen na beëindiging blijven bestaan.

Kennisgeving
Skullshaver.eu kan u op de hoogte brengen door middel van electronische post, een algemene kennisgeving op de site, of door schriftelijke communicatie afgeleverd door eerste klasse U.S. post aan uw adres op record in skullshaver.eu account informatie.

Handhaving van de Voorwaarden
Door de toegang tot en het gebruik van de skullshaver.eu website, gaat u ermee akkoord dat uw toegang tot en het gebruik van de skullshaver.eu website onderworpen is aan deze Voorwaarden, alsook aan alle toepasselijke wetten, zoals beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat New Jersey, Verenigde Staten van Amerika.

Gebruik van Site
Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook van de site, inclusief via e-mail en chat of door obscene of beledigende taal is ten strengste verboden. Impersonatie van anderen, inclusief een Skull Shaver EU, LTD of andere gelicenseerde werknemer, host of vertegenwoordiger evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag geen inhoud uploaden, verspreiden of anderszins publiceren via deze site die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is, die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij kan schenden of die anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of in strijd is met de wet. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te verzoeken lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online dienst of organisatie.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Skull Shaver EU, LTD, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Service Providers") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg zijn van een schending van deze voorwaarden en bepalingen of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon die toegang heeft tot de site met behulp van uw Internet account.

Links van Derden
In een poging om een meerwaarde te bieden aan onze bezoekers, kan Skull Shaver EU, LTD verschillende websites van derden kiezen om naar te linken vanaf haar eigen site. Echter, zelfs als de derde partij is aangesloten bij Skull Shaver EU, LTD, heeft Skull Shaver geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal aparte privacy en data collectie praktijken hebben, onafhankelijk van Skull Shaver EU, LTD. Skull Shaver EU, LTD heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke beleid of acties en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op uw eigen risico. Skull Shaver EU, LTD. wil echter de integriteit van haar website en de daarop geplaatste links beschermen en vraagt daarom om feedback, niet alleen over haar site, maar ook over de sites waarnaar gelinkt wordt (ook als een bepaalde link niet werkt).

Disclaimer
DEZE SITE EN DE MATERIALEN EN PRODUCTEN IN DEZE SITE WORDEN VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST SKULL SHAVER EU, LTD EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INFRINGEMNT. SKULL SHAVER EU, LTD VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE DE SITE BEVAT ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT DE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. SKULL SHAVER EU, LTD GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Aansprakelijkheidsbeperking
SKULL SHAVER EU, LTD ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE OF DE UITVOERING VAN DE PRODUCTEN, EVEN ALS SKULL SHAVER EU, LTD GEADVISITEERD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.